Lietuvos asociacija "Gimnastika visiems"
Projektas Judėjimo džiaugsmas su "Gimnastika visiems" bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Lietuvos asociacijos “Gimnastika visiems” VK nares tobulino kvalifikaciją

 

2020 m. spalio 3 - 4 d. Lietuvos asociacijos “Gimnastika visiems” vykdomojo komiteto narės Neringa Staškūnienė, Ernesta Gurskienė, Algė Daunoravičienė, Kristina Berškienė, Vilma Povilionienė dalyvavo teoriniame – praktiniame seminare „Netradicinių priemonių naudojimas ir metodų taikymas, skatinant įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą“.  Projekto finansiniai ištekliai suteikė sąlygas Lietuvos asociacijos "Gimnastika visiems" 5 nariams dalyvauti 2 dienų praktiniame - teoriniame seminare, kuriame patobulino bendrąsias ir profesines kompetencijas, vėliau padėsiančias įdomiau ir kūrybiškiau organizuoti LAGV veiklas ir padėti siekti kokybinių bei kokybinių rodiklių vykdant veiklas ateityje. Seminaro metu įvairių sporto, šokių organizacijų vadovai, treneriai, šokių mokytojai, pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, vedė praktikas, mokė, kaip įvairių sporto šakų technikas ir metodus pritaikyti fizinėje veikloje, siekiant veiklas padaryti patrauklesnėmis ir efektyvesnėmis dirbant su įvairaus amžiaus žmonėmis. Seminaro dalyvės įgytas žinias pritaikys ruošiant LAGV veiklas ateityje ir dalinsis teoriniame - praktiniame seminare įgyta gerąja patirtimi su šalies treneriais, mokytojais, instruktoriais.

Projektas Judėjimo džiaugsmas su "Gimnastika visiems" bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.